Kwaliteitsplein
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Loopbaanadvies en outplacement

Loopbaanadvies en/of outplacement beoogt het ontdekken en waarmaken van voor jou zinvol en waardevol werk. Zinvol en waardevol werk wil zeggen: werk waar je energie van krijgt, dat je enthousiast maakt en inspireert, werk waar je hart ligt. Hierdoor je zelfinzicht en zelfsturing vergroten en daardoor bewustere keuzes maken. Op basis van creativiteit en biografie. Het vinden van (centrale) thema’s die verbonden zijn met diepere motivaties. Voor degenen die niet precies weten wat ze willen, wat bij ze past of waar ze warm voor lopen. Dit is een intensief traject, waarbij de ontwikkeling in de gewenste richting gestimuleerd wordt. Zowel je verstandelijke, emotionele als creatieve kant wordt betrokken bij het ontwikkelingsproces waardoor het een diepgaande werking heeft.

Doelgroep loopbaanadvies en outplacement

Voor degenen die in hun huidige werk hun ei niet kwijt kunnen, werk hebben dat niet passend (meer) is of saai is. Of de ervaring hebben telkens tegen dezelfde patronen aan te lopen waarbij het niet lukt deze te doorbreken; bijvoorbeeld het niet kunnen of durven zetten van stappen. Vragen als: wat past bij me, wat wil ik eigenlijk echt, waar loop ik warm voor, wat belemmert me, zijn vragen die middels een loopbaan- of outplacementtraject beantwoord worden.

Onderwerpen die tijdens outplacement aan bod komen

–      In kaart brengen wat je het meest enthousiast maakt en de meeste energie geeft en hierdoor je zelf-inzicht vergroten;

–      Op een creatieve manier leren de vragen omtrent je loopbaan te beantwoorden;

–      Het belang leren (h)erkennen van emoties en creativiteit voor je loopbaan;

–      Zicht krijgen op belemmerende patronen en daar mee leren omgaan;

–      Overeenkomsten vinden tussen je dieperliggende motivatie en beroepsrichtingen;

–      Maken van een stappenplan om je keuze te verwezenlijken;

–      Intensieve begeleiding en coaching naar een nieuwe baan (het daadwerkelijke outplacement).

Beschrijving outplacement

Outplacement of loopbaanbegeleiding heeft als doel het zelfinzicht te vergroten. Met name om in kaart te brengen waar iemand enthousiast van wordt en wat hem of haar energie geeft. Tijdsbesteding waarvoor je een diepere motivatie voelt, die past bij de waarden die je zelf belangrijk vindt, geeft op de lange duur meer voldoening, dan tijdsbesteding waarvoor dat niet geldt.


Outplacement werkt voor iedereen

Er wordt gewerkt met een biografische en creatieve aanpak. Het traject wordt aangevuld met diverse vragenlijsten, op het gebied van persoonlijkheid en beroepenbelangstellingen. Met behulp van de creatieve aanpak krijg je zicht op een diepere laag in jezelf. Hierbij maken we gebruik van metaforen, tekeningen en kleine loopbaanopstellingen. Soms werken we met muziek, stemwerk en/of beweging. Na het uitgebreid duiken in ‘wie ben ik’ en ‘wat wil ik nu echt, waar verlang ik naar’, ontdek je steeds meer welke thema’s wezenlijk zijn voor jou. Met deze thema’s – zowel de inspirerende als de belemmerende – gaan we samen aan de slag in het traject. Dit zorgt voor diepgang in het traject.

Bij het traject wordt ook beroepeninformatie betrokken (zoals beroepsbeschrijvingen, boeken en mappen met informatie over beroepen en opleidingen).

Het resultaat van het traject is een aantal passende beroepen of richtingen, met de daarbij behorende opleidings- en arbeidsmarktmogelijkheden en een dieper besef van de betekenis van je werk voor jou als persoon. Indien gewenst maak je een stappenplan richting arbeidsmarkt.

 

https://www.outplacementverzekering.nl