Kwaliteitsplein
Onderwijs

Kinderopvang Hoorn vangt uw kinderen op

Een kinderopvang Hoorn kan uw kinderen opvangen wanneer dit nodig is. U hoeft geen vaste klant te zijn bij de kinderopvang Hoorn om uw kind eenmalig hier te laten opvangen. Heeft u normaal alle tijd om voor uw kinderen te zorgen en bent u altijd op tijd om uw kinderen van school te halen, maar gaat dit u een keertje niet lukken? Dan biedt kinderopvang Hoorn hulp. U kunt uw kind brengen voor één keer of enkele keren. Vaak moet u bij een kinderopvang Hoorn wel even van te voren melden dat u uw kind komt brengen of melden op welke school uw kind zit, zodat deze door de kinderopvang Hoorn opgehaald kan worden bij de school en naar de kinderopvang kan worden gebracht.

Veilige omgeving

Een kinderopvang Hoorn moet een veilige omgeving bieden voor de kinderen. Een omgeving waar kinderen het fijn vinden om te zijn en waar zij het idee hebben dat zij alles kunnen vragen. Kinderen moeten zichzelf kunnen zijn bij een kinderopvang en moeten niet bang zijn om met problemen naar de begeleiders te gaan. Pesten moet ten alle tijden geweerd worden in de kinderopvang. Hier moet door de begeleiders heel goed op gelet worden. Pesten kan namelijk een hele grote negatieve invloed hebben op een kind, ook al laat hij dat misschien niet meteen merken. Het kind kan er in het geheim last van hebben of kan er op latere leeftijd last van krijgen. Het is daarom erg belangrijk om pestgedrag meteen aan te pakken. Daarnaast is het ook belangrijk om het gesprek aan te gaan met de pester zelf. Pestgedrag komt vaak voort uit andere problemen. Het pestende kind is vaak vroeger zelf gepest of kan een moeilijke thuissituatie hebben waar naar gekeken moet worden door een instantie.