Kwaliteitsplein
Groothandel

De waarde van een tilt sensor bij aardbevingen

Een tilt sensor is een instrument dat in staat is om hoeken en hellingen te meten. Deze metingen vinden plaats op basis van beweging. De sensor bevat een balletje dat tussen twee pinnen beweegt. Een kanteling van de sensor zorgt ervoor dat het balletje verschuift. Op deze manier wordt er contact gemaakt of gebroken. Dit levert een aan/uit-signaal op wanneer een bepaalde hoek of helling wordt bereikt. Dit meetinstrument kan dus ook voor veel verschillende toepassingen worden gebruikt. Een van die toepassingen is het monitoren van aardbeweging. De sensor kan hierbij zeer waardevol zijn en dienen als waarschuwingssysteem.

Functie en werking

Tilt sensoren kunnen ondergronds worden aangebracht zodat de activiteit in deze omgeving gemonitord kan worden. Hierbij worden continue metingen uitgevoerd. Het principe van de sensor werkt hetzelfde als bij andere toepassingen. Het raakvlak met de aarde wordt als horizontaal referentiekader gebruikt. Daarmee wordt gelijktijdig een tweedimensionale hoekaflezing gedaan van het oppervlak. Deze wordt vastgesteld en verandering van hoeken worden op basis van deze nulmeting gedetecteerd. Op deze manier kan een constante hoek bewaakt worden. Na het vaststellen van de nulmeting kan gestart worden met het monitoren van de activiteit. Een gebeurtenis zoals wateronttrekking of boorwerkzaamheden kan scheeftstand als gevolg hebben die wordt waargenomen. Deze waarnemingen kunnen vervolgens worden gekoppeld aan geologische kennis. De versnelling van de beweging kan vervolgens gemeten worden, waarmee tijdig gewaarschuwd kan worden. Dit kan uiteindelijk de schade beperken of zelfs voorkomen.

Waarschuwen en voorkomen

Met behulp van een tilt sensor kan er voortdurend en zeer nauwkeurig gemeten worden wat de hoekverandering is naar aanleiding van de toevoeging of afname van massa. Bovendien wordt een relatie gelegd tussen vermindering van druk en de aardbeweging. Er wordt door een tilt sensor niet alleen geregistreerd, maar ook gemonitord. Andere meetinstrumenten registreren vaak alleen. Omdat hiermee ook de versnelling van een proces wordt bepaald, dient het systeem direct als waarschuwing. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende prosessen en schade wordt op die manier voorkomen. Bij DIS Sensors worden dergelijke sensoren geproduceerd tegen gunstige prijzen. Hun producten zijn betrouwbaar en nauwkeurig, en bestand tegen temperatuurswisselingen.

https://dis-sensors.com/nl