Kwaliteitsplein
Bedrijven

Voor welke gevaarlijke stoffen is een brandveilige opslag of brandwerende veiligheidskast nodig?

Voor welke gevaarlijke stoffen is brandveilige opslag gewenst en hoe doen bedrijven dat dan?

Of je een garagebedrijf binnenloopt of zelf bij een productiebedrijf werkt, overal kun je gevaarlijke stoffen tegenkomen. Stoffen die bij blootstelling een gevaar voor de gezondheid vormen, dienen uiteraard veilig te worden opgeslagen. Scheepswerven, opslagbedrijven, laboratoria, schilders, machinebouwers en fabrieken zijn allemaal voorbeelden van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. De opslag van de gevaarlijke stoffen van deze bedrijven moet voldoen aan de normen ‘Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15’ (PGS 15). In dit artikel gaan we voorbeelden geven en uitleggen hoe je stoffen veilig kunt opslaan.

Voorbeelden van gevaarlijke stoffen

 • Spuitbussen
 • Gasflessen
 • Brandbare vloeistoffen
 • Brandbare vaste stoffen
 • Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Stoffen die brandbare gassen ontwikkelen bij contact met water
 • Oxiderende stoffen
 • Organische peroxiden in limited quantaties
 • Giftige stoffen
 • Infectueuze stoffen
 • Bijtende stoffen
 • Overige gevaarlijke stoffen en voorwerpen zoals aquatoxische stoffen en lithium batterijen
 • CMR stoffen, afvalstoffen uit bovengenoemde categorieën en gewasbeschermingsmiddelen

 

Wanneer moet je gevaarlijke stoffen brandveilig opslaan

Je heb dus vastgesteld dat gevaarlijke stoffen in je bedrijf aanwezig zijn. Nu is het belangrijk om vast te stellen hoeveel gevaarlijke stoffen gemiddeld voorhanden zijn. Voor de hierboven genoemde categorieën gelden verschillende ondergrenzen waarboven je de gevaarlijke stoffen brandveilig moet opslaan volgens de PGS 15.

Overschrijd je de ondergrens dan kies je het juiste brandveilige opslagsysteem

De PGS 15 veiligheidskasten zijn uitermate geschikt voor bedrijven die kleinere hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen moeten opslaan. De veiligheidskasten voldoen bij de professionele aanbieders aan de Europese productnorm, EN-14470-1. Voor de opslag van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn de brandwerende containers de juiste oplossing. Bij een professionele leverancier zijn deze brandwerende opslagvoorzieningen integraal beoordeeld en goedgekeurd en is dit bevestigd door een onafhankelijk en deskundig brandlaboratorium volgens de meest actuele brandnormen.

Voor meer info : https://www.bumax.com/nl/veiligheidskasten