Kwaliteitsplein
Dienstverlening

VVE Beheer

Het beheren van een VVE kan geworden gedaan door een huurder of een familielid met een administratieve/technische achtergrond. Echter de meeste appartementen complexen zijn dermate groot dat de kans groot is dat er oneindigheid gaat bestaan over de procesvoering. Uiteindelijk gaat om relatief veel geld, geld dat bi elkaar is gebracht door alle huurders. Daarom is het verstandig om VVE te laten beheren door een VVE beheerder.

Uitbesteden

Het uitbesteden van een VVE kan het best worden gedaan aan een bedrijf dat zich er in heeft gespecialiseerd. Meestal betreffen dit ZZP’ers die er hun brood mee verdienen. Door schaalvergroting en een goed netwerk besparen zij veel geld voor de VVE. De vereniging van eigenaren is verantwoordelijk voor het onderhoud van het appartementen complex. Maar wat gaat een VVE beheerder doen voor de VVE?

Processen

Een VVE beheerder is verantwoordelijk voor een aantal processen. Processen die hieronder staan beschreven:    

VVE Beheer

–       Techniek

–       Bestuur

–       Recht

–       Financiën

–       Administratie

Techniek

De VVE beheer houdt zich bezig met het technisch beheer van het complex. Hij zorgt dat er onderhoud wordt gepleegd aan alle technische faciliteiten in het gebouw. Denk hierbij aan liften, elektra enzovoort. Daarnaast stelt hij ook een plan op voor het grootonderhoud. Bijvoorbeeld het schilderwerk en het onderhoudt van het dak. Meestal betreffen het platte daken. Daken waaraan regelmatig onderhoud gepleegd moet worden om lekkage te voorkomen

Bestuur

De VVE beheerder is ook verantwoordelijk voor het bestuur. Voor het complex moeten er ten aanzien van het beheer besluiten worden genomen. Besluiten omtrent onderhoudt of wijzigingen ten aan zien van het gebruik van het gebouw. De VVE beheerder verzorgt jaarlijks een vergadering waarin dergelijke zaken worden besproken.

Recht

Daarnaast zijn er een aantal juridische zaken die VVE beheerder ook voor zijn rekening neemt.

Financiën

Tot slot en niet het minste onderdeel van het beheer. De VVE beheer beheert ook de financiën van de VVE. Onderhoudt aan een pand is erg belangrijk om grote problemen te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk dat er op de lange termijn een goede financiële positie wordt gecreëerd voor de VVE. Bij het kopen of huren van een appartement is de koper of huurder ook geïnteresseerd in de stand van zaken omtrent de financiële positie van de VVE. Zij zijn verplicht een bijdrage te leveren voor het onderhoud van het gebouw. Ook als deze onverwachts tegenvalt vanwege slecht financieel beheer. Dit geld helaas ook voor de periode dat de bewoners nog geen onderdeel uit maakten als eigenaar van het appartement. Een goede VVE beheer voorkomt een hoop narigheid.

Administratie

En niet het minst belangrijke. De administratie romp slomp die komt kijken bij het beheren van een complex. Er zijn veel regels en wetten die op papier vast gelegd dienen te worden. Een VvE beheer kan deze contracten opmaken om zo niet voor verrassingen komen te staan. Denk aan Documentarchivering, factuurmanagent, Ledenadministratie en incassobeheer. Dit zijn allerhande zaken die goed geregeld dienten te worden om alles wettelijk gezien goed te doen.

Voor meer info : http://www.intenda.nl