Kwaliteitsplein
Image default
Dienstverlening

Hijsklemmen en het keuren van hijsklemmen

Hijsen en heffen. Het zijn maar een paar woorden en toch gaat er een grote verscheidenheid aan producten achter schuil. Waarbij een product op zijn beurt weer een aantal variant kent. Zoals bijvoorbeeld bij hijsklemmen. Zo zijn er horizontale en verticale hijsklemmen, balkenklemmen, plaatklemmen, enz.
Hijsen en heffen. Twee aparte onderwerpen maar met overeenkomsten. Eén van de overeenkomsten is dat er jaarlijks gekeurd moet worden. Dus ook de al genoemde hijsklemmen.

Wat is een hijsklem?

Een hijsklem wordt gebruikt voor het hijsen en transporteren van bijvoorbeeld balken, pijpen, stalen onderdelen of oliedrums. Hijsklemmen zijn tangen die om de last heen grijpen of in de last aangrijpen. Bij sommige hijsklemmen zijn hiervoor uitsparingen aangebracht in de last.
Er zijn verticale en horizontale hijsklemmen. U kunt u hijsklemmen gebruiken met een gladde bek of een klembek die synthetische kunststof bevat. Deze laatste hijsklemmen beschadigen het materiaal niet tijdens het hijsen.
Ongeacht wat er gehesen wordt, de klemkracht moet in stand blijven om te voorkomen dat de last bij schokken, stoten of het neerzetten uit de hijsklem valt. Het jaarlijks laten keuren van een hijsklem is dan ook van belang.

De jaarlijkse keuring van een hijsklem

Hijs- en hefgereedschap moet ten minste eenmaal per jaar door een deskundige gekeurd worden. Hijsklemmen zijn daarop geen uitzondering. Hierbij wordt de hijsklem visueel onderzocht en wordt de hijsklem beproefd met een proefbelasting.
Een hijsklem kan worden afgekeurd als er sprake is van beschadiging of slijtage van de contact-/klemvlakken. Wanneer er sprake is van warmtebehandeling dan worden de hijsklemmen eveneens afgekeurd. Andere redenen waarop een hijsklem kan worden afgekeurd zijn scheuren, slijtage, vervormingen, interingen en slechte werking. Een afkeuring volgt ook bij het ontbreken van beveiliging of als er geen markering is aangebracht.

Laten keuren door het EKH

U kunt uw hijsklem laten keuren door een keurmeester van het EKH.nl. Het EKH wil het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Hiervoor zijn er voor zowel het hijsen als het heffen specifieke keuringseisen opgesteld. Keurmeesters van het EKH hebben een persoonsgebonden certificaat en zijn daardoor aantoonbaar deskundig. Op die manier beschik je weer over veilige hijsklemmen.