Kwaliteitsplein
Image default
Rechten

Transitievergoeding bij ziekte

Transitievergoeding bij ziekte 

Je komt de term transitievergoeding met name tegen wanneer iemand wordt ontslagen. Er zijn verschillende redenen waarom je werkgever je arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt, of dat je wordt ontslagen. Want wat als je ziek bent op het moment van ontslag? Of misschien ben een periode ziek geweest voor je werd ontslagen. Ook dan heb je recht op een transitievergoeding.

Ontslag na 2 jaar ziekte

Wanneer je 2 jaar of langer ziek bent is het opzegverbod niet langer geldig. Dit houd in dat je werkgever het recht heeft om je arbeidsovereenkomst te beëindigen. Heeft het UWV een loonsanctie opgelegd? Dan is het het opzegverbod na 3 jaar niet meer geldig. Je hebt vanaf dat moment recht op een transitievergoeding. Een loonsanctie wordt opgelegd wanneer je werkgever niet genoeg gedaan heeft in jouw ziekteperiode om je te re-integreren. 

 

Na de 2 jaar is het voor je werkgever mogelijk om een ontslagverzoek in te dienen bij het UWV. De werkgever moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent langer dan 2 (of 3 jaar) ziek en hebt hierdoor je werkzaamheden niet meer kunnen doen.

  • Je bent in het bezit van een tijdelijk contract voor een termijn die niet van te voren op de kalender te bepalen is. Dit kan het geval zijn wanneer je werkt voor een project of wanneer je een zieke collega vervangt.

  • De werkgever moet aan kunnen tonen dat niet verwacht wordt dat je binnen 26 weken weer beter bent. Dit moet je werkgever laten vaststellen/bepalen door een arbo-arts.

  • Wanneer er binnen het bedrijf ander geschikt werk voor je is.

 

Hoogte transitievergoeding berekenen 

Bij het berekenen van de hoogte van je transitievergoeding ga je normaal uit van 100% van je bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld en eventuele bonussen/eindejaarsuitkering. Wanneer je langdurig ziek bent krijg je niet altijd 100% van je bruto maandsalaris. In sommige gevallen kan het zijn dat je 70% ontvangt van je laatstverdiende brutosalaris. Omdat het maandsalaris variabelen kan bevatten die in de berekening meegenomen moeten worden, wordt je transitievergoeding berekend op basis van je bruto maandsalaris vermeerderd met de variabelen. 

 

Voorbeeld transitievergoeding na 2 jaar ziekte 

Stel je bent 10 jaar in dienst bij je huidige werkgever. De laatste 2 jaar heb je in de ziektewet gezeten. Omdat je 2 jaar in de ziektewet zit heeft je werkgever je ontslagen. Je bruto maandsalaris was €3.000,-. In het 2e ziektejaar kreeg je nog 70% van je brutosalaris wat uitkomt op €2.100,- bruto per maand. Na je ontslag via het UWV ontvang je een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

 

Rekensom: 10 jaar x 1/3 x €3.000,- = €10.000,-

Je kan ook zelf alvast de hoogte van je transitievergoeding berekenen.

Vervaltermijn transitievergoeding

Je bent na 2 jaar ziekte ontslagen. Vanaf dat moment heb je recht op een transitievergoeding. Zorg wel dat je dit tijdig aanvraagt. Als werknemer moet je binnen 3 maanden na het beëindigen van je dienstverband een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Dien je het verzoekschrift later in? Dan maak je geen aanspraak meer op een transitievergoeding. De rechter ziet erop toe dat deze vervaltermijn wordt nageleefd en er zijn dus geen uitzonderingen op de regel.

 

https://www.das.nl/ontslag/transitievergoeding