Kwaliteitsplein
Mode en Kleding

Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is meer dan enkel bewust bezig zijn als ondernemer. Het gaat om verantwoord ondernemen in de ruimste zin van het woord. Duurzaam onderneming is trending. Dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat de huidige generatie consumenten veel mondiger zijn geworden en zich meer bezig houden met duurzaam geproduceerde artikelen. De ondernemer die zich daar bewust van is, heft de eerste slag alvast gewonnen. In de volsmond heet duurzaam ondernemen ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In de bedrijfsuitoefening houdt u als ondernemer dus rekening met mensen, die zowel binnen als buiten de onderneming betrokken zijn en uiteraard met de impact van uw bedrijfsvoering op het milieu. Duurzaam ondernemen levert, indien correct toegepast, winst op voor alle betrokken partijen. Zowel voor u als ondernemer maar ook voor uw medewerkers en uw klanten.

Duurzaam en innovatief ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen verlangt van de ondernemer meer inzet en zorg. Hij of zij zal een balans moeten vinden tussen aan de ene kant het financiële aspect van de onderneming zoals het behalen van de winst en uiteraard het behalen van voldoende rendement uit de investering en aan de andere kant zijn er de sociale en ecologische aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Duurzaam ondernemen dwingt de mens in de organisatie ook om innovatief te handelen. Juist door in te zetten op de beschikbare resources en bewust te zijn van mogelijke groeikansen, realiseert de bewuste ondernemer meer continuïteit in zijn of haar manier van bedrijfsvoering.

Houten horloges als voorbeeld van duurzaam ondernemen

Een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen is bijvoorbeeld de verkoop van houten horloges. Juist door gebruik te maken van natuurlijke materialen, een aantrekkelijk design en een coorecte prijsstelling, kan de ondernemer inspelen op de vraag van de klant naar een kwalitatief goed produkt waarbij het milieu bij de produktie zoveel mogelijk wordt ontlast. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemer beperkt zich niet tot het assortiment of de wijze van dienstverlening. Ook kan gedacht worden aan het gebruik van een duurzame, milieuvriendelijke winkelinrichting. Uiteindelijk is de wijze van presentatie naar de klant toe de beste methode om een goede eerste indruk achter te laten. En dat is vaak bepalend voor het eerste contact moment.

Voor meer info : http://houtenhorloge.wordpress.com