Kwaliteitsplein
Financieel

Incasso Advocaat

Een Incasso Advocaat inschakelen om een wanbetaler te dwingen tot betaling, is de beste beslissing te nemen. U schakelt een Incasso Advocaat in wanneer een wanbetaler nog steeds niet tot zijn betalingsverplichting is overgegaan na een aanmaning. Wat doet u? Een Incassobureau inschakelen of de Incasso Advocaat benaderen?

Incasso Advocaat inschakelen vs. Incassobureau:

Daar waar het Incassobureau ophoudt, gaat de Incasso Advocaat verder: deze kan u begeleiden door het gehele proces van sommeren tot (dreigen met) faillissement aanvraag van de wanbetaler & beslaglegging. Vaak komt het niet zover en kan de Incasso Advocaat een bemiddelende, doch dwingende rol op zich nemen. Uw klant direct onder de indruk? Over het algemeen wel ja; als wanbetaler een sommatie ontvangen van een Incasso Advocaat komt beslist ernstiger over, dan ‘maar van een incassobureau‘ bericht te ontvangen.

Een Incassobureau heeft geen wettelijke bevoegdheden/ status. U verkeert hiermee uiteindelijk in een zwakkere positie naar de wanbetaler.

Voor meer info : http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/