Kwaliteitsplein
Dienstverlening

Ongewenste berichten verwijderen van internet en Facebook.

Helaas komt het steeds vaker voor dat ongewenste berichten of foto´s op internet worden gezet. Zo kan iemand slachtoffer worden van smaad en laster, bedreiging of identiteitsdiefstal. Het is zo vrij gemakkelijk om iemand´s online imago te beschadigen. Dergelijke berichten komen immers vrij snel hoog in de google resultaten te staan. U wilt zo’n bericht dus graag van internet of facebook verwijderen.

Aangifte doen is een oplossing maar de politie kan alleen de ergste gevallen daadwerkelijk aanpakken. Daarom kan het helpen om de dader civielrechtelijk aan te pakken. Hieronder leest U hoe.

Civielrechtelijke handhaving

Het gemakkelijkst is de dader direct aan te spreken en te vragen het bericht te verwijderen. Indien de dader daar niet mee akkoord gaat kan deze via de rechter gedwongen worden het bericht te verwijderen.

Vaak worden dergelijke berichten echter anoniem geplaatst. U heeft echter de ware identiteit van de dader nodig om hem aan te kunnen pakken. Door digitale opsporing kan de identiteit van de dader in veel gevallen worden achterhaald. Is dit niet mogelijk dan kan de provider worden aangesproken. De provider kan namelijk aansprakelijk zijn voor onrechtmatige berichten als hij deze op het internet laat staan.

Wilt U meer informatie hierover? Lexxit kan U helpen.

Voor meer info : http://lexx-it.nl