Kwaliteitsplein
Image default
Dienstverlening

Elementenbegroting en bouwcalculator: wat kan er berekend worden?

Voor een bouwproject zullen diverse calculaties gemaakt moeten worden, onder meer aan de hand van een elementenbegroting of een bouwcalculator. Wanneer men het woord ‘berekening’ hoort, denkt men al gelijk aan de kosten. En natuurlijk kunnen deze aan de hand van een ontwerp of een 3D-model al ingeschat worden, maar er zijn diverse andere onderdelen van een bouwproject die gecalculeerd worden. Zowel een elementenbegroting als een bouwcalculator behoren tot de werkzaamheden van een calculatiebureau. Zij helpen u om diverse aspecten van een bouwproject gedetailleerder in kaart te brengen. Zo weet u wat te verwachten en worden ongewenste verrassingen geminimaliseerd . Ook een elementenbegroting en een bouwcalculator leveren hier een bijdrage aan. Hoe zit dit precies?

De bijdrages van een elementenbegroting en een bouwcalculator

De ontwerpfase is in diverse kleinere fases in te delen. Uiteindelijk zullen deze fases leiden tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp gebruikt u om diverse calculaties te maken, waaronder een elementenbegroting. Zo brengt u de verwachte kosten in beeld. Hierdoor weet u niet alleen wat u kwijt zult zijn, maar op de basis van deze kosten kunt u ook een extra potje maken met geld voor een eventuele tegenslag. Zo begint u optimaal voorbereid aan uw bouwproject. Maar naast de kosten zijn er nog andere zaken die berekend worden. Denk aan de hoeveelheid tijd die u kwijt zult zijn aan de verschillende werkzaamheden. Deze info gebruikt u om uw planning te optimaliseren. Maar ook de hoeveelheid materiaal kan berekend worden. Dit zal plaatsvinden als een bouwcalculator wordt uitgevoerd.

Bij wie kan ik terecht voor deze werkzaamheden?

Er is een calculatiebureau bij wie zowel elementenbegrotingen als diverse bouwcalculaties specifiek benoemd worden als specialiteiten: Kiewiet Bouwadvies. Dit bedrijf heeft jaren aan ervaring bij het helpen van diverse soorten klanten middels hun bouwadviezen. Zij weten dus wat nodig is om ook uw bouwproject succesvol te laten verlopen.