Risicomanagementbeleid conform de RISMAN-methode: wat houdt het in?

Schakelt u een risicoloog of risicoregister in voor het risicomanagementbeleid binnen uw organisatie? Dan kunt u kiezen voor de RISMAN-methode. Alle projectrisico’s worden in kaart gebracht om zo op een gestructureerde manier het project uit te kunnen voeren en risico’s op de werkvloer te voorkomen. De elementen van de RISMAN-methode zijn politiek/bestuurlijk, financieel/economisch, juridisch/wettelijk, technisch, organisatorisch, geografisch/ruimtelijk, maatschappelijk en veiligheid. De Penta Advies Groep helpt u graag bij het begeleiden van het in kaart brengen van uw projectrisico’s. Maar een MVK of HVK kan u ook begeleiden tijdens uw project. HVK advies is pas effectief als de adviseur voldoende kennis heeft van het desbetreffende onderwerp, bijvoorbeeld risicomanagementbeleid.  De adviseurs van Penta Advies Groep hebben jarenlange ervaring in allerlei branches en zijn MVK of HVK op HBO werk- en denkniveau.

Behaal het VCU-certificaat voor een effectief risicomanagementbeleid

Levert u personeel uit aan een VCA gecertificeerd bedrijf? Dan is het essentieel om extra aandacht te besteden aan gezondheid en veiligheid. Een VCU-certificaat laat zien dat uw VG-beheersysteem op orde is. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid en is een procedure voor de certificering van het VG- beheerssysteem. Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving komen in aanmerking voor dit certificaat. Werkt u in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en procesbesturing, bouwkunde, civiele techniek, transport, steigerbouw of andere technische diensten? Dan kan een VCU-certificatie aangevraagd worden. Penta Advies Groep maakt een quickscan aan de hand van de VCU checklijst en kan u HVK advies geven over bijvoorbeeld het risicomanagementbeleid. Naast VCU-certificatie kunt u Penta Advies Groep ook inschakelen voor andere certificaten zoals VCA, BRZO, ARIE en ISO 14001:2015.

HVK advies op het gebied van blootstelling van gevaarlijke stoffen

Er kunnen vaker gezondheidsklachten voorkomen wanneer medewerkers worden blootgesteld aan schadelijk geluid, trillingen of gevaarlijke stoffen. Dit kan zowel op de lange als korte termijn voorkomen. Dan kunt u kiezen voor deskundig HVK advies van Penta Advies Groep. Schakelt u Penta Advies Groep in voor juiste metingen zodat u inzicht krijgt in hoe gevaarlijk sommige werkzaamheden zijn. De metingen worden gedaan met de nieuwste gekalibreerde apparatuur. Daarna ontvangt u deskundig HVK advies over hoe u binnen de wettelijke kaders kunt blijven en u er dus voor zorgt dat uw medewerkers gezond blijven. De analyses worden uitgevoerd door gecertificeerde laboratoria en worden beoordeeld door een Arbeidshygiëniste. Risicomanagementbeleid is erg belangrijk wanneer uw medewerkers vaak blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen.

Voor meer info :